Časopis Umělec 2010/2 >> Antonio Negri v porcelánové dílne Přehled všech čísel
Antonio Negri  v porcelánové dílne
Časopis Umělec
Ročník 2010, 2
6,50 EUR
8 USD
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Antonio Negri v porcelánové dílne

Časopis Umělec 2010/2

01.02.2010

Palo Fabuš | řešení | en cs de ru

Když si položíme otázku, jestli a jaké jednoznačné poselství nám zanechala postmoderní teorie, dalo by nám nejspíš práci shodnout se na jeho znění. Její přínos sice nelze redukovat slovy jako je rozplizlost, nejednoznačnost, matení nebo pouhá skepse, ale řešení bychom v ní nejspíš hledali jenom marně. O tom je přesvědčen také italský neomarxista, vůdčí osobnost autonomistického hnutí a politický filosof Antonio Negri, když postmodernímu myšlení vyčítá nezodpovědnost, myšlenkovou slabost a inkonsistenci.
Ve sbírce The Porcelain Workshop: For a New Grammar of Politics vydané nakladatelstvím semiotext(e) definuje postmodernitu po svém jako významný dobový „předěl“ (caesura) a fakticky tak odmítá teoretické tendence, ztělesněné například pracemi Anthonyho Giddense, podle kterých nezažíváme nějakou hloubkovou restrukturaci společnosti, ale „pouze“ radikalizaci procesů modernity. Odmítaje vývody autorů jako je Lyotard, Baudrillard nebo Virilio o bezvýchodné situaci zacyklení ve fetišizaci a komodifikaci světa označuje dědictví moralistního postoje Frankfurtské školy jako relativně vulgární. Postmoderní „předěl“ Negri opodstatňuje čtveřicí jevů. Prvním je dnešní hegemonie nemateriální (kognitivní, komunikační, afektivní,…) práce, druhým jsou projevy svrchované moci, kterou lze definovat Foucaultovým pojmem biomoc — to znamená moc ovlivňující všechny složky života — proměňující disciplinární společnost ve „společnost kontroly“ (society of control). Za třetí jde o oslabení role národního státu procesem globalizace v prospěch Impéria (Empire) a množství (multitude). Čtvrtým jevem je pak reálné a definitivní zahrnutí společnosti pod Kapitál.
V práci s pojmy Impérium a množství navazuje Negri na titul Empire sepsaný s Michaelem Hardtem v roce 2000, který je považovaný za komunistický manifest 21. století. Impériem tito autoři myslí dnešní mocenské uspořádání konstituované zároveň trojím způsobem: monarchisticky (mezinárodní organizace, NATO, státy G8 apod.), oligarchicky (nadnárodní korporace) a demokraticky (v rovině národních států a nevládních organizací). Moc Impéria nesetrvává na žádné stabilní pozici, ale konstantně se přesouvá sítěmi tvořícími imperiální suverenitu a politickou subjektivitu. Fundamentálním východiskem knihy Empire je tvrzení, že kreativita a politický boj proletariátu vždy předchází a předstrukturuje (prestructures) posuny forem sociálního a ekonomického života v kapitalismu.
Množství je pojem, jehož původ sahá do antické filosofie; v podání Negriho a Hardta nicméně vychází z politické filosofie Benedicta Spinozy. Množství vychází především ze vztahu mezi konstitutivní formou (singularity, invence, rizika) a užitím moci. Kapitál byl vždy schopen množství jakožto kolekci singularit redukovat na něco organického a jednotného (třída, lid, masa); po postmoderním předělu tuto schopnost ale postupně ztrácí. „Množství musí být vnímáno,“ píše Negri, „jako neorganická, diferenční a „mocná“ (puissante) mnohost (multiplicity).“ A dále: „Jednotou jednání množství je mnohost výrazů, kterých je schopna.“
Mluvit o mnohosti „výrazů“ je zde zcela namístě, když vezmeme do úvahy Negriho fascinaci přechodem k postindustriální ekonomice s metamorfózou toho, co se obvykle chápalo pod pojmem výrobní prostředky. „Dnes máme všechny výrobní prostředky sami v hlavě,“ říká Negri. Práce se tím ztotožnila se životem. A pokud život nemá žádný „vnějšek“ a musí být prožíván jenom „uvnitř“, jeho jedinou dynamikou může být dynamika potence (resp. biopolitické moci, ve smyslu puissance).
V neposlední řadě chápe Negri spolu s Hardtem množství jako významnou realizaci spinozovského rozdílu mezi nesnadno přeložitelnými potentia a potestas. I anglické ekvivalenty force („síla“) a power („moc“) vyžadují další, doplňující vysvětlení: potentia představuje bázi politické moci v efektivně zkombinované lidské aktivitě, zatímco potestas se soustředí ve zprostředkujícím výrazu politických institucí a rozhodování. Rozdíl vidí Negri v tom, že zatímco ve Spinozově době „nedostatečně rozvinuté“ (under-developed) společnosti byly tyto zprostředkovatele nevyhnutné, dnes již tímto opodstatněním potestas nedisponují.
To je způsobeno zdánlivě abstraktním, ale takřka všudypřítomným faktorem „měřitelnosti“ (measurability). Protože míra a rozdílnost jsou cennými nástroji disciplíny a kontroly, říká Negri, že moc je měřitelná, zatímco „potenciál“ (puissance) je — naopak — neměřitelný, je čirým vyjádřením neredukovatelných diferencí. Hlavní myšlenka, ke které se proto Negri stále vrací je krize všech pravidel a forem míry kapitalistického vývoje, krize myšlenky měřitelnosti vývoje, krize racionálních kritérií. Avšak nikoli neměřitelnost, ale pozice produkce v procesech subjektivace zcela mimo dimenzi měřitelnosti, které se vymyká dnešní přístup k času nebo chápání hranic soukromého a veřejného práva, je podle Negriho to, co dělá legitimním uvažovat, alespoň jako tendenci, konec vykořisťování.
Horizontálu celku života náležícího do pole moci protíná vertikála přerušení moderních mocenských vztahů odporem subjektů, jimž byly vnucovány. Biopolitika je kontradiktorním kontextem života, to znamená, že představuje extenzi ekonomických a politických kontradikcí na ploše celého sociálna, ale také emergenci singularizovaných odporů, které ji saturují.
Italský filosof odmítá esencialismus, ale i relativismus — řešení vidí v produkci subjektivity, v kreativní ontologii, jakou nachází v radikálním feminismu 90. let od Judith Butlerové k Donně Haraway (zde je autor výjimečně konkrétní ve svém jinak velmi abstraktním pojednání). Jenom tak můžeme na horizontu demokracie spatřovat demokracii absolutní, realizovatelnou formou jednoty množství. Řečeno poslední větou autorových úvah: „Stát se množstvím znamená stát se demokracií.“
Anthony Negri. The Porcelain Workshop. For a New Grammar of Politics. New York : semiotext(e), 224 stran.
Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Obsah 2016/1 Obsah 2016/1
Obsah nového čísla.
MIKROB MIKROB
"Sto třicet kilo tuku, svalů, mozku a čisté síly na současné srbské umělecké scéně soustředěných do 175 cm vysokého, 44 let starého těla. Jeho majitel je známý pod množstvím jmen, včetně pojmenování Bambus, Mexikán, Ženich, Sráč, ale nejčastěji je známý jako hrdina všech ztroskotanců, bojovník za práva bezdomovců, lidový umělec, bavič maloměšťáků, domácí anarchista, sběratel desek, milovník…
Top Ten českých výtvarných umělců 90. let podle časopisu Umělec Top Ten českých výtvarných umělců 90. let podle časopisu Umělec
Redakční okruh Umělce se rozhodl k vyhlášení deseti jmen umělců, kteří podle názoru jeho členů (Lenka Lindaurová, Vladan Šír, Ivan Mečl, Tomáš Pospiszyl a Karel Císař) mají zásadní význam pro českou výtvarnou scénu 90. let. Po dlouhé diskusi, na které jsme si ujasňóvali kritéria, jsme se dostali k určitým jménům, která z mnoha důvodů považujeme za důležitá pro situaci u nás i naši prezentaci…
Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu
Proč političtí intelektuálové, proč máte sklon k proletariátu? V soucitu k čemu? Chápu, že by vás proletář nenáviděl, vy nenávist neznáte, protože jste buržoa, privilegovaný, uhlazený druh, ale taky proto, že si netroufáte tvrdit, že jedinou podstatnou věcí, co jde říci, je, že si člověk může užít polykání sraček kapitálu, jeho materiálu, jeho kovových mříží, jeho polystyrenu, jeho knih, jeho…
04.09.2019
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
austrálie
Tomatová omáčka na vepřové Moo Shoo
Charlie Citron
Číst více...
reportáž
Litevská jízda
Litevská jízda
Arunase Gudaitas
Aš menininkas – Aš save myliu Vincent van Gogh v jednom z dopisů bratrovi označil kavárnu za místo, kde člověk může lehce zešílet. Kavárna Centra současného umění (CAC) v litevském Vilniusu je takovým místem. Důvěrní znalci místních poměrů ji označují za “velmi bohémskou”, a skutečně na rozdíl od tradičně sterilních a předražených muzeálních občerstvení se atmosféra v kavárně CAC zdá navýsost…
Číst více...
reportáž
Ve stínu hrdinů
Ve stínu hrdinů
Alena Boika
Když jsem před někým řekla, že mám letět do Biškeku na Druhou mezinárodní výstavu současného umění, první otázka zněla „A kde to je?“ Vysvětlila jsem, že Biškek je hlavní město Kyrgyzstánu, načež se obličej naproti mně protáhl a já jsem musela doplnit, že to je ve Střední Asii v horách u jezera Issyk-Kul. Druhá otázka pak byla „Tam se něco děje?“ Tak se ale mohli ptát pouze lidé neznalí, neboť…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
From series of rare photographs never released before year 2012. Signed and numbered Edition. Photography on 1cm high white...
Více informací...
220 EUR
256 USD
"Thanatopolis" limited Collection for London Show.
Více informací...
49 EUR
57 USD
tisk na banerovou folii, 250 x 139 cm, 2011 / ze série deseti číslovaných exemlářů signovaných autorem
Více informací...
799,20 EUR
929 USD
1995, 35.5 x 43 cm (8 Pages), Pen & Ink Comic
Více informací...
2 244 EUR
2 607 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS LONDON

 

SKLAD
Arch 8, Resolution Way, Deptford

London SE8 4NT, Spojené Království
Otevřeno na objednávku.

 

KANCELÁŘ
7 West Street, Hastings
East Sussex, TN34 3AN
, Spojené Království
Open on appointment
 

Ivan Mečl
ivan@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082

DIVUS
NOVA PERLA
Kyjov 37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

divus@divus.cz
420 222 264 830, +420 602 269 888

Otevřeno denně od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

DIVUS BERLIN
Potsdamer Str. 161, 10783 Berlin, Germany

berlin@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150
Otevřeno na objednávku.

 

DIVUS VÍDEŇ 
wien@divus.cz
DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSKVA & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS