Časopis Umělec 2001/2 >> Mezi nebem a zemí Přehled všech čísel
Mezi nebem a zemí
Časopis Umělec
Ročník 2001, 2
6,50 EUR
8 USD
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Mezi nebem a zemí

Časopis Umělec 2001/2

01.02.2001

Karel Císař | výstava | en cs

V zatím posledním cyklu čtyřiceti fotografických obrazů krajin Lukáše Jasanského a Martina Poláka, Česká krajina, lze nalézt čtyři záběry, které beze zbytku naplňují představu Jeffa Walla. Podle něj “musíme při pořizování obrazů krajin docílit jistého odstupu — natolik dostatečného, aby nás oddělil od bezprostřední přítomnosti dalších lidí (postav), ale zase ne takového, abychom ztratili schopnost rozlišit je jako faktory společenského prostoru. Právě tehdy krajina krystalizuje jako žánr. Prakticky to znamená, že musíme počítat s jistými veličinami a vzdálenostmi, abychom se dostali do pozice, z níž můžeme obraz tohoto druhu formulovat, a to zvláště v případě fotografie, její sférické optiky a přesné ohniskové vzdálenosti.”1
Tyto čtyři takřka identicky komponované záběry Lukáše Jasanského a Martina Poláka uprostřed jinak liduprázdné krajiny zachycují i různě velké skupiny osob, a to právě z oné vzdálenosti, v níž se stírají jejich role. Jestliže totiž na prvém z nich ještě vcelku jasně identifikujeme učitelku při cvičení s dětmi, u těch dalších, z nichž na jedné jsou dva lidé dokonce zachyceni na samé hraně obzoru, jen stěží s konečnou platností rozhodneme, zda se zde — vedle jiných zemědělských prací — skutečně jedná o sběr námelu respektive brambor, jak se po bližším zkoumání může zdát.
Ostatní záběry, s výjimkou dalších dvou, na nichž jsou jednotlivé postavy při pálení trávy respektive při nácviku parkování, snímány z větší blízkosti, zachycují sociální realitu především pomocí obrazů architektury, mezi nimiž vynikají obrazy vesnických obytných budov, jen zřídkakdy doplněné o siluety příměstské zástavby. Tyto budovy se často nacházejí ve stavu rekonstrukce. Starší domy mají neproporčně zvětšená okna, v některých případech jsou naopak zazděná. Rozestavěné jsou rovněž některé z typizovaných rodinných domků devadesátých let, které se v odlišných konstelacích objevují hned na několika záběrech. Skupiny budov jsou přitom obvykle ponořeny za horizont předního plánu, který celému cyklu dominuje, a zdůrazňuje tak naprostou nedostupnost krajiny na obzoru. To je umožněno nejen horizontální kompozicí fotografií a jejich přísným členěním do dvou, dimenzionálně zcela shodných plánů nebe a země, ale i konkrétní volbou záběrů, která strategicky vylučuje jakoukoli spojitost mezi místem pozorovatele a krajinou na obzoru. Nejenže od místa pozorovatele k obzoru nevede žádná cesta, ale nevedou k němu ani — zpravidla horizontální, jen v několika případech pozvolně diagonální — brázdy v polích. Do cesty našemu pohledu směrem k obzoru se na celé řadě fotografií Jasanského a Poláka navíc staví opuštěné ploty, zdi, pěšiny či železniční trati. Na třech záběrech je pak daný účinek ještě umocněn tím, že je jejich přední plán tvořen vodní hladinou, v jednom případě, kdy na vzdáleném obzoru rozpoznáváme pravoslavný chrám a těžní věž, podle všeho dokonce mořskou.
Kromě této oddělující role však přední plán může sloužit rovněž k bližší identifikaci vzniku jednotlivých snímků, které, přestože byly pořízeny v průběhu několika let, působí zcela jednotným dojmem. Přední plán je totiž, až na několik málo výjimek, mezi nimiž je třeba upozornit na dva záběry sportovišť, z nichž jedno vzniklo dokonce v prostoru bývalého letiště, tvořen obhospodařovanými zemědělskými plochami, z jejichž stavu lze usuzovat na roční dobu. Zcela indiferentní naopak na všech fotografiích zůstává podmračená obloha, zpravidla protnutá dalším horizontálním kompozičním prvkem, jímž je vedení vysokého napětí, které je na dvou fotografiích zachyceno zcela nezávisle, bez jakéhokoli ukotvení k zemi, a vytváří tak vedle vrstevnic pole či moře další autonomní horizontální linii.
Právě spojení neutrálních světelných podmínek s důsledně symetrickou kompozicí, která svůj vrchol nalézá v jednom ze dvou ojedinělých vertikálních záběrů, v jehož středu se tyčí vysoká jedle, ostatně zakládá význam celého cyklu. Na rozdíl od tzv. umělecké fotografie, která pomocí specifické kompozice a dramatického rozvržení světla a stínu hierarchizuje zobrazený motiv, totiž fotografické obrazy Lukáše Jasanského a Martina Poláka zachycují skutečnost v její neredukovatelné mnohosti: listnáče vedle jehličňanů, sídliště vedle horské boudy či kostel vedle čerpací stanice. Zachycují ji tak, jak ji obvykle nevnímáme, neboť své smysly podřizujeme praktickému jednání. Vedle osnovy krajiny tak ovšem fotografie Jasanského a Poláka zobrazují rovněž osnovy naší zkušenosti a beze zbytku tak splňují nejen zmiňovanou Wallovu představu o fotografii krajiny, ale i jeho představu o konceptuální fotografii vůbec: “Možná, že fundamentální šok, který fotografie způsobila, spočíval v tom, že nabídla zobrazení, které bylo možné prožívat intenzivnějším způsobem než skutečný viditelný svět. Fotografie tak ukazuje svůj předmět tím, že ukazuje povahu zkušenosti; v tom smyslu nabízí ‘zkušenost zkušenosti’, což je zároveň samotný význam takovéhoto zobrazení.”2

Poznámky:
1. Jeff Wall, About Making Landscapes, in: Jeff Wall, Phaidon, London 1996, str. 144. Tento text cituje i Thierry de Duve, The Mainstream and the Crooked Path, tamt., str. 42 a odvolává se na něj rovněž studie o Wallových krajinách od Normana Brysona, Too Near, Too Far, Parkett n. 49/1997, str. 85-89.
2. Jeff Wall, Marks of Indiference: Aspects of Photography in, or as, Conceptual Art, in: Reconsidering the Object of Art: 1965-1975, Anne Goldstein and Anne Rorimer (eds.), Los Angeles, Cambridge (Mass.) amd London 1995, repr. in: Veronicas Revenge - Contemporary Perpectives on Photography, Elizabeth Janus (ed.), Scalo, Zurich, Berlin and London 1998, str. 89-90.
Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Nevydařená koprodukce Nevydařená koprodukce
Když se dobře zorientujete, zjistíte, že každý měsíc a možná každý týden máte šanci získat na svůj kulturní projekt peníze. Úspěšní žadatelé mají peněz dost, průměrní tolik, aby dali pokoj a neúspěšné drží v šachu ta šance. Naprosto přirozeně tedy vznikly agentury jen za účelem žádání a chytré přerozdělování těchto fondů a také aktivity, které by bez možnosti finanční odměny neměly dostatek…
Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona
V oblasti kultury již není nic, co by nebylo použito, vyždímáno, obráceno naruby a v prach. Klasickou kulturu dnes dělá „nižší vrstva“. Ve výtvarném umění jsou někdy umělci pro odlišení nazýváni výtvarníky. Ostatní umělci musí hledat v jiných vodách a bažinách, aby předvedli něco nového, jiného, ne-li dokonce ohromujícího. Musí být přízemní, všední, političtí, manažerští, krutí, hnusní nebo mimo…
Le Dernier Cri  a černý penis v Marseille Le Dernier Cri a černý penis v Marseille
To člověk neustále poslouchá, že by s ním chtěl někdo něco společně udělat, uspořádat, zorganizovat ale, že… sakra, co vlastně... nám se to, co děláte, tak líbí, ale u nás by to mohlo někoho naštvat. Je sice pravda, že občas z nějaké té instituce nebo institutu někoho vyhodí, protože uspořádal něco s Divusem, ale když oni byli vlastně hrozně sebedestruktivní… Vlastně potřebovali trpět a jen si…
Top Ten českých výtvarných umělců 90. let podle časopisu Umělec Top Ten českých výtvarných umělců 90. let podle časopisu Umělec
Redakční okruh Umělce se rozhodl k vyhlášení deseti jmen umělců, kteří podle názoru jeho členů (Lenka Lindaurová, Vladan Šír, Ivan Mečl, Tomáš Pospiszyl a Karel Císař) mají zásadní význam pro českou výtvarnou scénu 90. let. Po dlouhé diskusi, na které jsme si ujasňóvali kritéria, jsme se dostali k určitým jménům, která z mnoha důvodů považujeme za důležitá pro situaci u nás i naši prezentaci…
04.02.2020 10:17
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
austrálie
Tomatová omáčka na vepřové Moo Shoo
Charlie Citron
Číst více...
reportáž
Litevská jízda
Litevská jízda
Arunase Gudaitas
Aš menininkas – Aš save myliu Vincent van Gogh v jednom z dopisů bratrovi označil kavárnu za místo, kde člověk může lehce zešílet. Kavárna Centra současného umění (CAC) v litevském Vilniusu je takovým místem. Důvěrní znalci místních poměrů ji označují za “velmi bohémskou”, a skutečně na rozdíl od tradičně sterilních a předražených muzeálních občerstvení se atmosféra v kavárně CAC zdá navýsost…
Číst více...
reportáž
Ve stínu hrdinů
Ve stínu hrdinů
Alena Boika
Když jsem před někým řekla, že mám letět do Biškeku na Druhou mezinárodní výstavu současného umění, první otázka zněla „A kde to je?“ Vysvětlila jsem, že Biškek je hlavní město Kyrgyzstánu, načež se obličej naproti mně protáhl a já jsem musela doplnit, že to je ve Střední Asii v horách u jezera Issyk-Kul. Druhá otázka pak byla „Tam se něco děje?“ Tak se ale mohli ptát pouze lidé neznalí, neboť…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
Francouzská fotografka Christine Petit, která žije v Berlíně, experimentuje se stíny a svým tělem, nejčastěji na černobílé...
Více informací...
6 EUR
7 USD
Burning at the stake, 2014, acrylic painting on paper, 69 x 80 cm
Více informací...
1 450 EUR
1 736 USD
21 x 29,5 x 0,7 cm / sérigraphie 12 pass. couleur / 32 pages / 200 ex
Více informací...
32 EUR
38 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS LONDON

 

SKLAD
Arch 8, Resolution Way, Deptford

London SE8 4NT, Spojené Království
Otevřeno na objednávku.

 

KANCELÁŘ
7 West Street, Hastings
East Sussex, TN34 3AN
, Spojené Království
Open on appointment
 

Ivan Mečl
ivan@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082

DIVUS
NOVA PERLA
Kyjov 37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

divus@divus.cz
420 222 264 830, +420 602 269 888

Otevřeno denně od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

DIVUS BERLIN
Potsdamer Str. 161, 10783 Berlin, Germany

berlin@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150
Otevřeno na objednávku.

 

DIVUS VÍDEŇ 
wien@divus.cz
DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSKVA & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS