Časopis Umělec 2008/2 >> Seance Vyšehradská Přehled všech čísel
Seance Vyšehradská
Časopis Umělec
Ročník 2008, 2
6,50 EUR
8 USD
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Seance Vyšehradská

Časopis Umělec 2008/2

01.02.2008

S.d.Ch. | vize | en cs de es

aneb Pouť utajená
K. H. Máchy a V. Hanky(Les, v dálce jezero, blízko kapitální jelen, po zemi posety, válí se obří mušle a korály a šiška. Úsvit. Na scénu přichází uprostřed tvůrčí samomluvy...) K. H. MÁCHA: ...ku lásce zval hrdličky hlas ...ne ...ku lásce zval hrdliččin hlas – to je slovo! To je snad schválnost – tahle čeština ...hrdliččin ...a na just to tam nechám ...dvě čé za sebou ...taková potvornost. (Usedne na mušli.) Ach, jak jsem znechucen vším v téhle kotlině pádem meteoritu vyhloubené, kde dlouhý čas také dno mořské se rozkládalo, jak vidno, ech, z toho svinstva zde všude! (Vstane a nakopne korál.) ...Tak začíná loutková hra jinak také zvaná Spiknutí astrálu – obrysy národní apokalypsy, která je druhou skvělou vizí české kulturní budoucnosti. Byla napsána roku 2002, v témže roce poprvé hrána u Nové Živohošti a do tištěné podoby upravena koncem roku 2007. Hrdiny jsou zde postavy kulturní historie období počátků romantismu a českého nacionálního obrození. Autor zde vedle sebe staví dva charakterové antipody. Jediného českého básníka se skutečně uměleckým jazykem i osudem, Karla Hynka Máchu a krkolomného filologa, zároveň však i autora dokladů smyšlené české literární prehistorie Václava Hanku. Vedle nich zde postupně potkáváme mnoho dalších tváří z českých učebnic. Průvodci a zároveň strážci astrálu jsou zde čert-ďábel, kašpárek jako posel říše humoru, smrt a pytlíkový čaj. Ve vizi budoucnosti se ze známých figur setkáváme s Karlem Gottem, zpěvákem šlágrů, Josefem Švejkem, hrdinou Haškovy humorné literatury pro dospělé, která zformovala český charakter, a retardovanou dvojicí Spejbla otce a jeho syna Hurvínka, loutkami ze slavných pokleslých dětských satir, založených na slabomyslných dialozích. Na scénu občas vpadne i Božena Němcová, první česká feministka a pohádkářka, více však proslulá idealizací feudalismu.
V prvním obraze hry oba hlavní hrdinové společně míří shlédnout spiritistickou seanci ohlášenou Modrým Abbé. Seance má být slibovanou přehlídkou nejvýznamnějších kulturních osobností z budoucnosti českého národa. Na své cestě jsou uneseni ďáblem. Ten jim v pekle demonstruje trpké konce velikánů české minulosti. Tato alegorie plní celý druhý obraz a my se přesouváme do třetího, pod Vyšehradskou skálu těsně před započetím seance. Poutníci zde spí znaveni dlouhou cestou a útrapami pekelných vidění.
Ivan Mečl


...
ABBÉ: Jsem Modrý Abbé, všichni si myslí, že jsem buditelem… Já, ale, ve skutečnosti jsem velikým Bílým Mágem! … (Rozhlédne se a spatří spáče.) Ejhle, kdos zde! (Nakloní se nad nimi.) Á, ten veršotepec a s ním Hanka – filolog. Hm! (Zvedne hlavu.) Nikdo další?! … Nu dobrá, jak chcete. Jen ignorujte mé pozvánky a úsilí, o to víc dnes z říše astrální národních budoucích duchů přivolám! … (Na spáče.) Hej, vy vstávejte! (MÁCHA a HANKA zároveň procitnou.)
K. H. MÁCHA (rozespán): Ach, buditel zde.
V. HANKA: Buďte pozdraven, Modrý Abbé!
ABBÉ: I vy buďte pozdraveni! (MÁCHA využije situace a nečekaně vyrukuje.)
K. H. MÁCHA (k Hankovi): A teď se přiznej, Hanko!
V. HANKA (nečekaně pohotově): Abbé není tvář národa! … Alespoň ne celá.
K. H. MÁCHA: Zbabělče! Teď je mým přítel už jen Karel Sabina!
ABBÉ (zmaten zakašle): Ehm, ehm… V pláni astrální zvěděl jsem, že toto místo v budoucnu slouti bude Tatra Smíchov … A proto vyvolil jsem jej pro svou velikou seanci… Seanci Vyšehradskou! … Jste připraveni zřít na veliké věci?
V. HANKA: Ano!
K. H. MÁCHA: Já jen na veliké věci zřím, jsa velikým básníkem!
(Trochu nečekaně, plna očekávání a v dobré víře, vejde BOŽENA NĚMCOVÁ.)
ABBÉ: Boženko, co tu chceš? Toto je mužská záležitost.
NĚMCOVÁ: Aha. A co ženská otázka?
ABBÉ: To není magie, Boženko, tu vyřešíme později.
NĚMCOVÁ: Aha. (Otočí se na podpatku a klidně odejde.)
K. H. MÁCHA: Nebyla to ona česká spisovatelka?
ABBÉ: Ano, Němcová. Znáte její babičku?
V. HANKA: V životě jsem tu dámu neviděl.
(Připlouvá pytlíkový čaj a zase odplouvá.)
ABBÉ: Je hodina odpoledních čajů. Nejvyšší čas počít seanci. Zaujměte svá operační místa, vy, Hanko, po levici, Mácha po pravici!
ABBÉ: Mocní duchové astrálu zaříkám …vám …vás! Rozevřete oponu hájemství věcí příštích a nechte před našimi zraky defilovat budoucí vůdčí postavy našeho národního života, a zjevte tak ovoce dnešního úsilí na poli české věci!
(Nic se neděje.)
V. HANKA (po chvíli): Vůdčí postavy nepřicházejí…
K. H. MÁCHA: Mé neblahé tušení se stupňuje…
ABBÉ: Znovu vás …vyzývám mocní duchové. Zjevte nám zde, na posvátné půdě Tatry Smíchov, oč vás žádám!
(Nic se neděje.)
K. H. MÁCHA: Mé neblahé tušení se vystupňovalo na nejvyšší stupeň!
ABBÉ (umanutě pokračuje, jeho emoce se budou už jen stupňovat): Potřetí vás – a upozorňuji, že jde o magické číslo, – vládci astrálu, volám! Ve jménu českého národa – zjevte budoucnost!
(Chvíli se nic neděje, až přihlomozí ČERT.)
ČERT: Hudry, hudry! (K Abbému.) Abbé, peklo tě varuje! – Zanech seance!
ABBÉ: Tebe, ďáble, se nezaleknu! Jsem Bílý Mág a nic se mi nemůže stát!
ČERT: Jak si přeješ. – Začneme!
(Slyšíme přibližující se přitroublý dialog mezi otcem a synem, chráněný OSA, založený na prvoplánových hříčkách se synonymy, homonymy a antonymy. Za dialogem následují i jeho původci – SPEJBL a HURVÍNEK, kteří za třeskutého vtipkování zůstanou už nastálo v pozadí scény)
ABBÉ (má dobrou otázku): Co jest to za pitomce?! Co znamená tato obskurní materialisace?
K. H. MÁCHA: Já to tušil…
ČERT: Já vás varoval. Rozejděte se, dokud je čas!
ABBÉ: Nemaluj čerta na zeď, Kozle! Duchové, vyplňte mou vůli!
(Chvíli nic a po něm SMRTKA, mluvící tradičně kovově.)
SMRTKA: Abbé, podsvětí dává ti výstrahu! - Zanech seance!
ABBÉ: Ani tebe, Smrti, se nezaleknu! Beztak tě mám na jazyku! Jsem Bílý Mág a nic se mi nemůže stát!
SMRTKA: Jak chceš. – Pokračujeme!
(Na scénu se vmotá dobře ožralý ŠVEJK, nahýbající si ze svého k ruce přirostlého piva.)
ŠVEJK: To chce klid.
ABBÉ: Co je to za blbce? Nějaký alkoholik, či co?
K. H. MÁCHA: Slaboduchá kreatura v eráru. Jeho blbost pálí mne hůře nežli plamen!
SMRTKA: Já vás varovala – to je dobrý voják Švejk! …Dávejte pozor! Většinou ještě ocas mohutný vizionu masivního táhne se za ním. V něm představa jeho o posmrtné blaženosti obsažena cele.
(Prostor se naplňuje podivuhodným výjevem – vizionem. Venkovský lokál s jedním stolem, za ním sedí a plnými půllitry si přiťukávají dva identičtí Švejkové, vše podtrženo červeným nápisem To chce klid. SMRTKA pokračuje.) Hle, toť on! Nebe co hostinec, v němž sám se sebou, věčně, prvním pivem si připíjí… (Vizion ustupuje, technicky odjede obskurní kulisa, která na okamžik zakryla celou scénu.)
K. H. MÁCHA: Peklo!
ČERT: Jaké peklo? Kam se hrabeme!
SMRTKA: Rozpusť seanci, Abbé!
ABBÉ: Nikdy! …Duchové, zanechte hloupých žertů a splňte mé direktivy!
SMRTKA (vstřícně): Ale to právě dělají…
ABBÉ: Nemožné, nevěřím! (magický postoj už připomíná křeč) Pokračuji!
(Nic následované vskokem legračního KAŠPÁRKA.)
KAŠPÁREK (do cinkotu svých rolniček): Abbé, říše humoru tebe varuje! Zastav seanci!
ABBÉ: Nemám smyslu pro humor!
KAŠPÁREK: Jak myslíš! – Další!
(Za zpěvu šlágru Kávu si osladím přitrsává populární zpěvák KAREL GOTT s velkou hlavou.)
ABBĚ: Bože!
ČERT: Dobře to říkáš!
HANKA: Toho známe z pekla – monstrum věčně mladé!
SMRTKA (na základě jakési předchozí zkušenosti): Je dnes nějaký velkohlavý.
K. H. MÁCHA: Imbecil – zná ho i Smrt!
KAŠPÁREK: Kdepak, je jen výrazný. Expresivní.
ABBÉ (zjevně už posedlý): Duchové, přikazuji vám, pošlete intelektuála – byť by to Němec byl! (Vchází NĚMCOVÁ.)
NĚMCOVÁ: Volali jste mě?
ABBÉ: Nikoliv, Boženko, co tu zase strašíš?!
NĚMCOVÁ: Kvůli té ženské otázce!
ABBÉ (už se neovládá): Na tu se ti… (Autorka Babičky ho zařekne.)
NĚMCOVÁ: …teď nepodíváte. Tak jo. Nashledanou. (Odejde.)
K. H. MÁCHA: Nebyla to ona?
ABBÉ (odsekne): Ale jistě! (Jakoby ze země vyrostlo, stojí tu dítě v námořnických šatečkách, tolik nenápadné, kolik ojedinělé děti mezi skupinou dospělých bývají. Je to MALÝ K., ABBÉ oň zavadí.) Co je to za děcko?
ČERT: Malý K.
ABBÉ: Mařík?
SMRTKA: Né – Kafka. Ten intelektuál a Němec …jak si chtěl.
ABBÉ: Němce jsem nechtěl!
SMRTKA: Ale jo.
KAŠPÁREK: Kafka je Žid, Smrti.
ČERT: Je to německý Žid.
V. HANKA (nečekaně se vmísí): Není on pražský německý Žid?
ČERT (ho zpraží): Ty kušuj, penězokaze!
V. HANKA: To si vyprošuju! (Embryo hádky potratí kuňknutí dítěte.)
MALÝ K. (německy): Mich dürstet…
SMRTKA: Má žízeň, chudinka. (Do věci se vloží ŠVEJK se svým pouze chirurgicky odstranitelným pivkem.)
ŠVEJK: Nazdar kamaráde. Tak si loknem! Ať jsme tlustý na tři prsty! (Dává mu napít)
MALÝ K. (vystrčí nos z půllitru): Danke, Herr Soldat!
ŠVEJK: No vidíš, mrňousi! …To já znal jednoho obchodního příručího, ňákej Hovňousek jménem, z Hodkoviček, a ten se jednou tak… (Líčení Švejkovo přeryje zoufalý výlev básníka Máje.)
K. H. MÁCHA: Umlčte toho debila. Trpím jak pes!
ABBÉ (s očima šílence): Což se celý astrál spikl proti mně?! Je toto spiknutí astrálu?! … Duchové, zapřísahám vás! Pošlete toho největšího! – Pošlete národního obra!! (Do nastálé chvíle burácejícího ticha připlouvá PYTLÍKOVÝ ČAJ.)
P. ČAJ (leťa): Čaj tě varuje, Abbé! – To co žádáš je silná káva!
ABBÉ (hroze směrem k sáčku): Zmiz, pytlíku! (Ten však zůstává viset v prostoru.) A vy, prokletí vládci astrálu, za každou cenu konejte mou vůli!!
(Po o poznání delší chvíli na scénu roboticky vpochoduje makabrózní figura VELIKÉHO HURVÍNA. Tento hypertrofovaný Hurvínek je natlakovaný temnotou oscilující a zlověstně prozařující na povrch rysy, gesty, pohyby i záhyby kostýmu. Bezeslova nakráčí na střed scény. HURVÍNEK si může oči vyvrátit, jak jimi jezdí mezi SPEJBLEM a dvojníkem.)
ABBÉ (v amoku): Néé! Co je to za zrůdu?! (Padne na kolena)
SMRTKA (trochu zmateně): To je ten obr z Národního – ne?
KAŠPÁREK: To je Veliký Hurvín! Vítej, Hurvíne! (Ten stojí co socha, téměř v prosceniu.)
ČERT (poučeně): On je smrtonosným koktejlem duševních disposic Švejkových a Gottových!
ABBÉ (se smrtí na jazyku): Jsem veliký Bílý Mág, ale toto se mi nemělo stát! Umírám! (Zhroutí se k zemi. – Chvíle trapného ticha, všichni koukají po SMRTCE, ta zas nechápavě po všech.)
ABBÉ (opakuje ze země): Umírám! (Kmotřička se konečně dovtípí a tne nebožáka ostřím své kosičky, ABBÉ zemře.)
V. HANKA: Abbé jest mrtev! – To je jeho konec.
HURVÍNEK (v naprosto nevhodném okamžiku, domnívaje se, že poznal svého pravého otce, a s výkřikem radosti): Taťuldo! (vrhá se k VELIKÉMU HURVÍNOVI, který jej nemilosrdně, strojově surově inzultuje a HURVÍNEK padne jako podťatý na Abbého tělo.)
K. H. MÁCHA (účetně): Tak to bychom měli… (Také velmi vhodně vchází NĚMCOVÁ.) Paní Němcová, ženskou otázku už nevyřešíte – váš konzultant zesnul. (Ukáže na bezvládná těla a uzná za vhodné upřesnit.) Myslím Abbého – to nahoře je jen inzultant.
NĚMCOVÁ: Aha… tak já, snad, přijdu jindy. (Odchází.)
K. H. MÁCHA (spíš už k sobě): To nevím, jestli to bude jiné.
ŠVEJK (lascivně mlaskajíc): To byla kůstka! To já znal jednu třepetalku, vona chodila k Buckům na… (Nedopoví, neboť ho pod krkem drží MÁCHA – hysterický.)
K. H. MÁCHA: Možno škrtit viziony?! (Otázka je evidentně řečnická, chvíli vojáčka poškrtí, pustí a pronese prorocky.) Hrůza hrůz! – Ani labuť ani lůna! – tato seance je vlastně jediným strašlivým kýčem!!
SMRTKA: Je to apoteóza kýče, básníku!
K. H. MÁCHA (se s nadějí obrací ke Smrti): Ach Smrti, ty jediná zde, kromě Němcové, která stále někam odchází, jsi žena. Žena mi jako pravda zní – je toto všechno pravda? Pověz mi! Je tento odporný mumraj našim národním osudem? – My byli jsme – a nebudem?!
SMRTKA: Je jen jeho nepatrným odleskem, Hynku!
K. H. MÁCHA: Potom chci spočinout ve tvé laskavé náruči!
SMRTKA (náhle plná odstupu): Dočkej času, Karle! Spěch není na místě. Po zasvištění mé kosy, totiž, staneš se už věčně oním Švejkovým alteregem, oním dvojníkem z jeho hostinského vizionu … Jsi ten napravo.
K. H. MÁCHA: Pak raději stanu se nesmrtelným!
SMRTKA: V tom případě sdílet budeš s Hankou jediný hřbitov! Tam na té skále! (Ukáže na Vyšehrad.)

... (zde je redakcí vypuštěna pasáž o dvojím místě pohřbení K. H. Máchy) ...

ŠVEJK: Tak co, bráško, nedáme si pivíčko? (Básník prudce vyrazí.)
K. H. MÁCHA: Odstup, Satane!
ČERT: Bravo, básníku! - Odhalil jsi mou pravou tvář! Vpravdě jsem podstatou svou voják s půllitrem! Mordyjé!
K. H. MÁCHA (v zoufalém patosu): Zde rýsují se OBRYSY NÁRODNÍ APOKALYPSY!
V trest za jeho budoucnost, zůstavuji českému národu v největším svém opusu adjektivum hrdliččin definitivně a jsa Němcem, co Ignatz odcházím do Itálie. (Obrací se k odchodu.)
V. HANKA: Neodcházej, barde!
K. H. MÁCHA: Jdu – nežel – prý společně budem hnít. Já opouštím tuto seanci vyšehradskou odehrávající se na Smíchově! Lámu hůl! Nerozumím tobě, nerozumím sobě, nerozumím ničemu… nerozumím tomu ničemu v sobě. Jedno však vím! – Dalekáť cesta má – marné volání! (Jde pryč.)
ČERT (za ním): Tak do třetice nashledanou ! … (posměšně) poetická sopko … A tebe si taky vyzvednu! (volá za Hankou, který prchaje míjí přicházející NĚMCOVOU.) Kdyby kašpar na koze jezdil!
NĚMCOVÁ (k ďáblu): To bylo na mě?
ČERT: Ale ne, vy máte peklo už tady.
NĚMCOVÁ: Aha. No a ženskou otázku smetli jste definitivně pod stůl?
ČERT (momentálně nadán): Nesmetli! Karle, vyřeš ji! Od toho jsi… monstrem.
(Zlatý slavík odnáší autorku V zámku a podzámčí za interpretace evergreenu Pojď a ukážu ti cestu rájem za scénu. To komentuje dosti nesrozumitelným výrokem nepřetržitě se vznášející sáček čaje.)
P. ČAJ: Abyste se z toho kafe nepotentočkovali!
ČERT (ví oč jde): On ale nezpíval Kávu si osladím, kolego, nýbrž… (levitující kolega ho mrzutě a rezignovaně nenechá domluvit.)
P. ČAJ: No jo... já vim… ale když se prosadím jen jako antipod k tý hnědý břečce?
ŠVEJK (nasupeně): To myslí pivo? (Míří svým pivem na čaj.)
ČERT (ho chlácholí): Kávu, Josefe, kafčo… (ke Smrti) Já bych to vodpískal, kolegyně, už začínaj blbnout. (K dotvrzení pekelníkových slov, začnou si i zatím velmi pasivní SPEJBL, MALÝ K. a náhle se probravší HURVÍNEK objednávat jako v restauraci.)
SPEJBL: Kávu, prosím!
MALÝ K.: Mich Tee, Herr Ober!
HURVÍNEK (z Abbého těla): Máničku! (ŠVEJK nezůstane pozadu.)
ŠVEJK: A mně ještě jedno! (Ukáže prázdnou druhou ruku.)
SMRTKA (vyhodnotí situaci v souladu s výzvou rohatého parťáka a hotoví se předejít hrozící excesy ukončením seance, neboť tu není nikoho, nepočítáme-li neplatnou mrtvolu Bílého Mága, kdo by byl vůči řečené seanci vně. Smrt postoupí do středu scény, rozevře náruč a počne do ní postupně pojímat všechny materialisované entity s vyjímkou temného Hurvína): Je konec, děti. Pojďte ke mně, miláčkové moji, vy astrální larvičky, nešťastné reflexy obrazu pronároda, jenž v kotlině meteoritem vyhloubené, stvořil vás v domnění, že uprostřed banality a kýče se netrpí a neumírá. – Jaký osudový omyl! Já vládnu napříč vším člověčím! – Tedy i vyprázdněností… Jedině já jsem jediná – ontologická kotva! – A proto, ať žije ten, který jim to natluče do palic! – Ať žije Veliký Hurvín! – Duševní smrtka národu Vyšehradu! (A jako matka své děti či sbormistryně své zpěvačky, seřazené podél jejích roztažených paží, tak Smrt sotva znatelným důvěrným pohybem jako pokynem vybídne objaté spirituelní svěřence ke společnému skandování.)
VŠICHNI: Ať žije Veliký Hurvín! Ať žije Veliký Hurvín! Ať žije Veliký Hurvín! (Ten, dosud strnulý, prolomí svou apatii a robotickým gestem ruky zarazí skandování …Do ticha vyhřezne arogantní, hnusný nosový hlas, úsečně až sekaně vyrážející poničená torza, znásilněné relikty, karikatury slov, z nichž hrůzou vysráží čtyři quasi – významy.)
VELIKÝ HURVÍN: Für mich Schwejk. To chce čaj. Vám osladím klid. Pivo Vyšehradu. (Zaburácí kotle známého motivu Vyšehradu od Bedřicha Smetany, do nějž bestie počne odpornými cviky napodobovat mávání křídel – ta tá – ta tá – ta tá – ta tá – duní a vylétá hudba – ta tá – ta tá – ta tá – ta tá – a ejhle, s ní i ona – VELIKÝ HURVÍN! Stoupá jako by tažen skrytými táhly vzhůru, jak zdvíhán neviditelnou zdviží … výše … a výše … K Vyšehradu!)

KONEC HRY 

Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

V rauši mediálního Déjà-vu / Poznámky k obrazové strategii Olivera Pietsche V rauši mediálního Déjà-vu / Poznámky k obrazové strategii Olivera Pietsche
Goff & Rosenthal, Berlin, 18.11. – 30.12.2006 Co je droga a co není, je ve společnosti stále znovu probíráno, stejně jako vztah k nim. Se kterou drogou umí společnost zacházet a se kterou ne, a jak o nich lze vyprávět ve filmu – zda jako o osobním či kolektivním zážitku – či jen jako o zločinu, to ukazuje berlínský videoumělec Oliver Pietsch ve svém pětačtyřicetiminutovém filmu z roku 2005 The…
Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem
„Musíš člověku třikrát potřást rukou a přitom mu upřeně hledět do očí. To je způsob, jak si s jistotou zapamatovat jméno. Takhle jsem si postupně pamatoval jménem pět tisíc lidí, kteří kdy přišli do Horse Hospital radil mi naposledy Jim Hollands, autor experimentálních filmů, hudebník a kurátor. Dětství prožil v těžké sociální situaci a často žil na ulici. Živil se také jako dětský prostitut a…
No Future For Censorship No Future For Censorship
Author dreaming of a future without censorship we have never got rid of. It seems, that people don‘t care while it grows stronger again.
Top Ten českých výtvarných umělců 90. let podle časopisu Umělec Top Ten českých výtvarných umělců 90. let podle časopisu Umělec
Redakční okruh Umělce se rozhodl k vyhlášení deseti jmen umělců, kteří podle názoru jeho členů (Lenka Lindaurová, Vladan Šír, Ivan Mečl, Tomáš Pospiszyl a Karel Císař) mají zásadní význam pro českou výtvarnou scénu 90. let. Po dlouhé diskusi, na které jsme si ujasňóvali kritéria, jsme se dostali k určitým jménům, která z mnoha důvodů považujeme za důležitá pro situaci u nás i naši prezentaci…
04.09.2019
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
austrálie
Tomatová omáčka na vepřové Moo Shoo
Charlie Citron
Číst více...
reportáž
Litevská jízda
Litevská jízda
Arunase Gudaitas
Aš menininkas – Aš save myliu Vincent van Gogh v jednom z dopisů bratrovi označil kavárnu za místo, kde člověk může lehce zešílet. Kavárna Centra současného umění (CAC) v litevském Vilniusu je takovým místem. Důvěrní znalci místních poměrů ji označují za “velmi bohémskou”, a skutečně na rozdíl od tradičně sterilních a předražených muzeálních občerstvení se atmosféra v kavárně CAC zdá navýsost…
Číst více...
reportáž
Ve stínu hrdinů
Ve stínu hrdinů
Alena Boika
Když jsem před někým řekla, že mám letět do Biškeku na Druhou mezinárodní výstavu současného umění, první otázka zněla „A kde to je?“ Vysvětlila jsem, že Biškek je hlavní město Kyrgyzstánu, načež se obličej naproti mně protáhl a já jsem musela doplnit, že to je ve Střední Asii v horách u jezera Issyk-Kul. Druhá otázka pak byla „Tam se něco děje?“ Tak se ale mohli ptát pouze lidé neznalí, neboť…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
Rukopisy čtenářských verzí tří loutkoher:, , Obsahuje tyto hry:, , 1. Seance vyšehradská, Aneb pouť utajená K.H. Máchy a...
Více informací...
10 EUR
12 USD
BĚHEM ČETBY BY SE MOHLO NĚKOMU ZDÁT, ŽE NAVZDORY SVÝM PŘEDCHOZÍM TIRÁDÁM SMĚŘUJI OD LOUTEK K HERCŮM. TO ZDÁNÍ BY BYLO SPRÁVNÉ,...
Více informací...
9,60 EUR
11 USD
Czech, Artist and Human trilogy for price of two.
Více informací...
22 EUR
26 USD
Devět her na 256ti stranách s obálkou Ivana Mečla. Kniha obsahuje zásadní autorovy hry z nichž některé byly poprvé uvedeny v...
Více informací...
10 EUR
12 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS LONDON

 

SKLAD
Arch 8, Resolution Way, Deptford

London SE8 4NT, Spojené Království
Otevřeno na objednávku.

 

KANCELÁŘ
7 West Street, Hastings
East Sussex, TN34 3AN
, Spojené Království
Open on appointment
 

Ivan Mečl
ivan@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082

DIVUS
NOVA PERLA
Kyjov 37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

divus@divus.cz
420 222 264 830, +420 602 269 888

Otevřeno denně od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

DIVUS BERLIN
Potsdamer Str. 161, 10783 Berlin, Germany

berlin@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150
Otevřeno na objednávku.

 

DIVUS VÍDEŇ 
wien@divus.cz
DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSKVA & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS