NOVÁ PERLA Zpět na hlavní stranu

 

 

PROGRAM NÁRODNÍ GALERIE V PERLE

 

KAVÁRNA PERLA

 

NAKLADATELSTVÍ DIVUSPODPOŘTE SNAHY PERLY

 

STUDIO A TISK DIVUS

 

HISTORIE MÍSTA

 

ŠPINAVÁ PRÁCE A VÍCE PRÁCE

 

PODPOŘTE  PERLU

 

FCB

 

KONTAKTY

 

PERLA 2014-2018 (UKONČENO)

 

 

 

NOVÁ PERLA : Místo svobodné myšlenky a tvorby

 

Zpráva z Českého Mordoru

 

Nová Perla vyrůstá v údolí říčky Křinice, rozdělující Krušné a Lužické hory v trojhraničí Česka, Německa a Polska. Místo leží také mezi přírodními parky, které se rozkládají na území s nejdramatičtější geologickou i lidskou historií Evropy. Stovky milionů let zde zápasily masy hornin s živly na cestě napříč zemskou kůrou a vytvořily tak úchvatnou krajinu Českého a Saského Mordoru. Tento boj ale začaroval lidské kmeny žijící na jeho později ztvrdlé skořápce, a ty se pak po staletí přetlačovaly o dlouhé zvrásněné území mezi dvěma velkými úrodnými planinami. A právě zde Nová Perla našla svůj domov ve sto let starém areálu továrny na nitě – pozůstatku velké vlny německé industrializace, ze které dnes zbylo jen velmi málo. Německé obyvatelstvo a připomínky jeho technické i architektonické modernity smetla poválečná vlna zloby Čechů – odplata za své vyhnání a rozpoutání strašné války. Tento příběh je samozřejmě složitější. Poválečný vývoj pohraničního kraje započal balkánským pleněním spolu s destrukcí připomínek původního obyvatelstva a pokračoval velmi neúspěšným dosídlením nesourodým obyvatelstvem, z něhož málokdo se zde cítí opravdu doma. Pro bezhistoričnost, ve které se noví obyvatelé ocitli, i nedostatek souvislostí s územím na kterém žijí, vracejí mu podvědomě i cíleně feudální ráz. Ruiny počátků modernity jim připadají nepatřičné. Demolice několikrát hrozila i této továrně.

 

      

Místo pro umění, vědy a řemesla

 

Nová Perla se však rozhodla to, co zbylo z továrny Roberta Solomona zachránit a přetvořit celý areál v nezávislý a soběstačný mezinárodní přístav jako příklad všem, kteří tvoří, tvorbu myslí nebo o tvorbě vědí.

Tvorba není práce, provoz, produkce ani výroba. Naše pojetí tvorby je volným pokračováním „velké práce“, prolnutí vzdělanosti, umění, ohleduplnosti a touhy po svobodě.

Stejně jako v předchozím projektu Nové Perly ve Vraném nad Vltavou, i zde spojíme tvůrce všech forem vizuálního umění, autory literatury, divadla a filmu, zástupce vybraných vědních oborů i praktických dovedností.

Nová Perla je galerie, divadlo a kino, nakladatelství, tiskárna a grafické studio, ateliéry, byty, umělecké a řemeslné dílny, kavárna, knihovna a knihkupectví s parkem a zahradou.

 

 

Nezávislost

 

Nová Perla vznikla z iniciativy nakladatelství Divus a za jeho podpory. Idea tohoto experimentu je výsledkem uvažování, které po několik desetiletí formovalo kulturní činnost jeho redakce, jí vydávaných knih, časopisů Divus a Umělec, a mezinárodní sdružení teoretiků a umělců Eastern Alliance. Na těchto iniciativách se podílelo mnoho významných osobností z oblasti umění, literatury i vědy, kteří vedle své odbornosti vždy kladli velký důraz na nezávislost tvůrčích, vědeckých a kritických přístupů, protože jen tak lze dosáhnout pravdivé zprávy o světě i v té nejabstraktnější metafoře. Nová Perla bude vždy nezávislou a její aktivity budou vždy směřovat k podpoře svobody vyjádření a tolerance. Aby nemusela ustupovat jakýmkoli tlakům a zájmům, Divus za pomoci přátel komplex Solomonovy továrny zakoupil. Pro dlouhodobé udržení nezávislosti je ale důležitá i soběstačnost.

 

 

Soběstačnost

 

Koncepce soběstačnosti Nové Perly taktéž vychází ze zkušeností jejích zakladatelů. Její základní zdroje pocházejí ze spojení umění, vědy, řemesla a unikátní výroby v jednom místě, obklopeném užitkovou i okrasnou zelení.

Nová Perla je galerie s obytnými ateliéry a nakladatelství s grafickým studiem i tiskárnou, knihkupectvím, restaurací uprostřed zahrady a parku. Má tři vlastní zdroje pitné vody, využívá alternativních obnovitelných zdrojů energie, usiluje o úplnou recyklaci a směřuje k bezodpadovému hospodaření.

Nová Perla se snaží spolupracovat s okolními iniciativami nebo podniky na principu partnerské výměny služeb a výrobků, a tak pokrýt velkou část svých potřeb nefinanční cestou. Snaží se v okolí šířit přátelství a kolegialitu, protože pouze tak lze úspěšně připravit půdu pro realizaci unikátní vize v lidském společenství. Chápe, že pro soběstačnost jsou životně důležité přírodní zdroje, proto je ohleduplná k okolní přírodě a osvětou i aktivní ochranou podporuje místní ekosystém.

Finančním zdrojem chodu Nové Perly jsou také příjmy z nakladatelství Divus, kavárny Perla, knihkupectví, pronájmů dílen, prostorů galerie, obytných ateliérů a dalších společných vnitřních i venkovních prostor v době, kdy nebudou využity pro hostující tvůrce nebo vlastní program.

 

 

Mezinárodní

 

Nová Perla by se měla stát místem setkání světových autorů a odborníků s unikátní iniciativou uprostřed ikonického architektonického komplexu a krajinného biotopu. Stálým i dočasným ale především bezpečným přístavem pro tvůrce z celého světa a svobodnou platformou pro prezentaci jejich díla i názorů. O úspěch tohoto záměru se znovu postará především mezinárodní okruh spolupracovníků nakladatelství Divus a sdružení Eastern Alliance s dlouholetou praxí šíření vědy a kultury v mnoha jazycích po celém světě.

 

 

VIZE

 

Nová Perla se rozkládá na zhruba šesti tisících metrech čtverečních. Tvoří ji dvě budovy, tovární vedle obchodní, obě sousedící na východě s místní komunikací. Součástí je i velké tovární nádvoří, které je obklopeno smíšeným lesíkem s loukou, jimiž protéká říčka Křinice – přirozená západní hranice Nové Perly.

 

Továrna - Maják

 

V hlavní a ikonické budově Nové Perly postavené kolem roku 1910, která se svou věží připomíná přímořský zámek s majákem, vzniká galerie, obytné ateliéry a tiskárna. Na místě propojeného přístavku – bývalého ocelového skladu – vyroste velká prosklená zimní zahrada. Do hlavní budovy lze vstupovat východním vchodem z ulice, jižním vchodem přes zimní zahradu a dvěma západními vchody, dveřmi z věže a vraty z tiskárny, ústícími na nádvoří. 

Galerie v nejvyšším patře a obytné ateliéry o patro níž, mají překrásné světlo z desítek obrovských oken s vyhlídkou do okolní přírody po obou stranách. Galerie s technickým zázemím poskytuje tři sta metrů výstavních prostor, které mohou být dále děleny mobilními stěnami. Pro výstavy soch, instalací a velkoformátové projekce bude galerie využívat i nádvoří a přilehlý park. Obě místa budou využívána také pro divadlo, kino, přednášky a komunitní setkávání.  

Také ateliéry je možné modifikovat mobilními stěnami a vytvořit tak prostor od několika desítek do několika set metrů čtverečních. Společné zázemí i vybavení jednotlivých ateliérů poskytuje veškerý komfort tvůrci, který se rozhodl trávit většinu času se svým dílem. Ateliéry jsou určeny nejen pro vizuální umělce ale též pro literární, divadelní a jiné tvůrce, kteří se chtějí soustředit na svou práci v klidném a inspirujícím prostředí. Z patra obytných ateliérů bude možné vstoupit přímo do zimní zahrady.

Návštěvníci i obyvatelé Nové Perly budou moci také využívat rozlehlou terasu na střeše tovární budovy, bazénu na vrcholku věže vytvořeného z bývalé zásobárny vody a pozorovat úchvatnou krajinu z vyhlídky nad ním.

V přízemí je tiskárna pro potřeby nakladatelství, velká grafická a malá truhlářská dílna využívané především obyvateli ateliérů ale otevřené i pro veřejnost. Tiskárna je vybavena sítotiskovými, knihtiskovými, ofsetovými i stroji dalších technologií, určených především pro malonákladovou výrobu vysoce kvalitních tisků na různé materiály, které vyžadují i řemeslnou péči a přinášejí tak vysokou uměleckou hodnotu. V plně vybavené grafické dílně bude možné vytvořit tisky za použití většiny klasických i moderních grafických technik a malá truhlářská dílna poskytne zázemí pro sochařské i řemeslné záměry. Pro obě dílny bude k dispozici odborné vedení a asistence.

 

 

Obchod – Bílý dům

 

V objektu bývalé prodejny vznikly kavárna s terasou, knihkupectví, knihovna, redakce, studio a dva byty. Základ této části Nové Perly tvoří čtvercová budova postavená v období mezi světovými válkami, přebudovaná v osmdesátých letech na masivní stavbu se sedlovou střechou, ve které byla rozšířena prodejní plocha, obytné podkroví a přibyla velká přípravna s dvěma sklady a zásobovacími rampami.

Kavárna nabízí velkou škálu nápojů malých regionálních výrobců a jídel připravovaných z produkce okolních pěstitelů a farmářů. Velká kuchyň je dobře vybavena a vznikají zde vždy čerstvá a zdravá jídla bez použití chemických ingrediencí a procesovaných potravin.

V knihovně a knihkupectví si lze přečíst i zakoupit knihy a časopisy nakladatelství Divus v několika jazycích, knihy dalších vybraných nakladatelství a publikace o kraji s jeho historií.

Redakce nakladatelství Divus vedle svého obvyklého edičního plánu čtvrtletně vydává noviny Perla s kulturním programem galerie, kina, divadla a dalších akcí doprovázených související obrazovou dokumentací, články i výňatky z literatury.

Studio Divus vedle prací pro vlastní nakladatelství a tiskárnu poskytuje veškeré nakladatelské, redakční a grafické služby pro veřejnost. Zajišťuje asistenci zájemcům o využití grafické dílny.

 

Park

 

Ve spolupráci s místními i zahraničními odborníky připravuje Nová Perla kultivaci stávajícího divokého porostu v okrasný park. Z místní bažiny vzniklé odtoky ze studní a pramenů vznikne malá vodní plocha s molem. Plánuje i výsadbu nových stromu a keřů. Základem parku budou původní dřeviny a rostliny doplněné o druhy vhodné do zdejšího specifického klimatu. Park se tak zároveň stane malou naučnou botanickou zahradou.

 

Zahrada

 

Venkovní zahrada s krytou zimní zahradou Nové Perly jsou důležitými zdroji vlastního ovoce, zeleniny a bylin a tím velkou podporou soběstačnosti a nezávislosti. Výpěstky budou zpracovávány kavárnou a přebytky nabídnuty okolním zájemcům. I venkovní zahrada bude využívat původní krajové a odolné plodiny. Naproti tomu zimní zahrada doplní škálu plodů o ty, které vyžadují stálé klima.

 

 

Zdroje, energie, úspory a bezodpadové hospodaření

 

Nová Perla má tři zdroje pitné vody. Dvě studny – po jedné v každé budově – a sto padesát metrů hluboký vrt, který plní voda z žulového podloží. K závlahám zahrad používá dešťovou vodu zadrženou v odkrytých i krytých nádržích a vyčištěnou odpadní vodu z mytí při použití neškodných látek.

Stroje Solomonovy továrny byly poháněny především vodou. Ze sofistikovaného systému transmisí, hřídelí a lopatkového kola dnes již nic nezbylo ale masivní náhon stále stojí a zimní průtok vody dostačuje k pohonu turbíny do výkonu padesáti kilowat. To postačí k osvětlení a vytápění obou objektů na podzim a na jaře, vytápění z padesáti procent v nejchladnějších měsících.

Nová střecha továrny je schopná unést solární panely, a i při minimálním osazení jejich výkon pokryje letní spotřebu osvětlení a čerpadel vody.

V Nové Perle budeme recyklovat dva typy odpadní vody. Pro tento účel budou odpady rozděleny do dvou sítí – dvou odpadních instalací. První síť bude shromažďovat vodu znečištěnou při všech druzích kontrolovaného mytí. Kontrolované mytí spočívá v používání lehce odstranitelných čistících prostředků a předpokládá, že jimi budou vybavena všechna místa mytí a návštěvníci nebo hosté upozorněni na nemožnost používání vlastních chemikálií. Tato odpadní voda bude vedena do kořenové čističky a následně používána k zavlažování zahrad i parku. Druhá síť bude shromažďovat především vodu z toalet. Tato voda bude čištěna ve vlastní biologické čističce odpadních vod, vyčištěná voda periodicky testována a taktéž požívána k závlahám.

Nová Perla se snaží dosáhnout úplného bezodpadového hospodaření, a proto se brání přijímání veškerých jednorázových nebo obtížně recyklovatelných obalů. Veškeré výrobky vznikající v Nové Perle nebo jejich obaly jsou na bázi papíru, přírodní textilie, kovu nebo dřeva.

 

 

Nová Perla je revolucí příkladu. Uskutečnění vize vyrostlé ze snů, darů a úsilí posledních desetiletí, tisíců hodin dobrovolné práce přátel i sympatizantů. Nová Perla je tím zavázána se nikdy nevzdat.

 

A to vše jí půjde lépe a rychleji s vaší pomocí. Podpořte Novou Perlu...


04.09.2019
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
2001, 21.5 x 28cm, Colour Drawing
Více informací...
334,80 EUR
378 USD
Kniha o sochách a objektech Martina Zeta. Velký formát.
Více informací...
8 EUR
9 USD
Print on art paper from serie prepared for "Exhibition of enlarged prints from Moses Reisenauer’s pocket Ten Commandments"....
Více informací...
290 EUR
327 USD
První část čtyřdílného publikačního projektu nejhravějšího českého umělce. Nejobsažnější díl Já je průřezem dosavadní umělcovou...
Více informací...
8 EUR
9 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS
NOVÁ PERLA

Kyjov 36-37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

 

GALERIE
perla@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena od středy do neděle od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

KAVÁRNA A KNIHKUPECTVÍ
shop@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena denně od 10:00 do 22:00
a na objednávku.

 

STUDO A TISKÁRNA
studio@divus.cz, +420 222 264 830, +420 602 269 888
otevřena od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00

 

NAKLADATELSTVÍ DIVUS
Ivan Mečl, ivan@divus.cz, +420 602 269 888

 

ČASOPIS UMĚLEC
Palo Fabuš, umelec@divus.cz

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

news@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082


 

DIVUS BERLÍN
berlin@divus.cz
 

DIVUS VÍDEŇ
wien@divus.cz
 

DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
 

DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz

DIVUS MOSKVA A MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus Stavíme pro tebe Národní galerii! Pojď do Kyjova u Krásné Lípy č.37.